Lake Matheson 1

Neuseeland

Westland Tai Poutini National Park (II)

Lake Matheson

 

1990

Lake Matheson 2

Neuseeland

Westland Tai Poutini National Park (II)

Lake Matheson

 

1990

Lake Matheson 3

Neuseeland

Westland Tai Poutini National Park (II)

Lake Matheson

 

1990

Lake Matheson 4

Neuseeland

Westland Tai Poutini National Park (II)

Lake Matheson

 

1990

Neuseeland-‹bersicht